Monovision - et godt alternativ?

Med monovision menes at man bruker det ene øyet på lang avstand og det andre øyet på nært. Dette innebærer at man må ha forskjellig brytning i de 2 øynene. Det øyet som skal brukes til lesing må være nærsynt, det andre nær normalsynt.

Man har forskjellige grader av monovision, dersom det nærsynte øyet er ca -1 vil man kunne lese endel i godt lys, er det -3 vil man kunne lese godt også i relativt dårlig lys. Men hvis øynene er veldig forskjellige vil hjernen kunne ha vanskeligheter med å koordinere synet fordi samsynet blir dårligere.

Dersom pasienten fra før har hatt 2 relativt like øyne anbefaler jeg alltid at man tester ut monovision med kontaktlinser først. Dette betyr ikke at man skal bruke kontaktlinser over tid - kun at man skal finne ut om hjernen tolererer denne synssituasjonen ved noen ukers bruk. Man kan også med kontaktlinser teste ut hvilken forskjell i styrke mellom øynene som hjernen tolererer uten at man får dobbeltsyn, eller at synet oppleves ubehagelig.

Monovision - et godt alternativ?
No items found.
No items found.