Viktig å treffe nullpunktet for avstandsdelen

For et godt resultat er det viktig at man treffer nullpunktet for avstandsdelen.Under forundersøkelsen blir det derfor gjort målinger av øyet som skal sikre dette. Avvik kan allikevel oppstå, fordi øyne kan ha anatomiske avvik som har innflytelse på resultatet. En viktig fakor her er avstanden fra hornhinnen til forsiden av den nye linsen. Under forundersøkelsen måles denne avstanden med en nøyaktighet på 1 hundredels millimeter. Det kan av og til være vanskelig å forutsi nøyaktig hvor den nye linsen vil plassere seg. Avvik på 0.3 mm kan gi et brytningsavvik på 1 Dioptri.

Det er også en annen faktor som kan bety noe. I formlene som brukes blir det brukt en gjennomsnittlig hastighet på bølgene som sendes inn i øynene. Det er ikke gitt at denne er den samme mellom forskjellige individer, med forskjellig f. eks. tykkelse på den naturlige linsen. Hvis de forskjellige strukturene i øynene måles og beregnes med separate bølgehastigheter, kan resultatet på akselengden i øyet bli mer nøyaktig. Meg bekjent er det ingen apparater til linsestyrkeutmåling som er kommersielt tilgjengelig som beregner øyets lengde på denne måten.

Men: som regel vil  de 2 øyne oppføre seg nokså likt. Vi tar resultatet på første øye til etterretning når vi opererer øye nummer 2 og sikter litt på + eller – siden avhengig av resultatet på første øye, slik at øynene sammen gir et optimalt resultat

Viktig å treffe nullpunktet for avstandsdelen
No items found.
No items found.