Et moderne medisinsk mirakel

Trekk fra grå stær kirurgiens historie:

Jeg vil starte med en liten hverdagshistorie ved å sitere en hjertespesialist jeg opererte for noen år siden. Han hadde betydelig grå stær og var overveldet da han kom til kontroll dagen etter operasjonen og SÅ!!!
Han sa: En grå stær operasjon er et mirakel – det virker hver gang – men er like fullt et mirakel.

Nedenfor vil jeg vise at utviklingen av dette miraklet har hatt mange trinn.

Operasjoner for grå stær har vært utført i flere tusen år.

Det er beretninger om at babylonske leger utførte dette allerede for 4000 år siden.

Den katolske kirke nedla på 1100 tallet forbud mot at medisinsk kyndige munker skulle befatte seg med blodige inngrep. I mange hundre år ble kirurgien derfor en arena for for barbererne, eller bartskjærerne som de kalte seg. Først rundt 1800 skjedde det en gradvis opptagelse av kirurgien i medisinen.


(Klikk på bildet for å få det større) Moden (matur) grå stær, det var denne typen grå stær som kunne behandles. Lettere grader av grå stær kunne fort få dårligere syn som følge av behandlingen.
 Et moderne medisinsk mirakel
No items found.
No items found.