Stær-stikking

Måten grå stær operasjoner ble utført på var ved såkalt stær-stikking. Dette ble utført like frem til 1800 tallet, og vi har beretninger om omreisende leger som utførte dette i Norge.

Man skal huske på at grå stær i tidligere tider var noe man ble blind av. Et vellykket inngrep førte til at pasienten kunne skimte konturer, samt ha gangsyn.

Grå stær operasjon var selvfølgelig ikke aktuelt før man var blind på begge øyne. Man hadde da lite å tape – og mye å vinne. Grå stær ble diagnostisert ved at det lyste hvitt i pupillen, der det skulle være svart, se bilde i artikkelen om "Et moderne medisinsk mirakel".

(Klikk på bildet for å få det større) Bedøvelsesmidler var det dårlig med., Som bildet  viser besto bedøvelsen i at et menneske holdt hodet til pasienten mens inngrepet pågikk. Operasjonen ble utført ved såkalt depressio lentis, dvs. at kirurgen med en lang tynn kniv stakk inn i øyet fra siden og presset linsen bakover uten å stikke hull på denne. På denne måten løsnet linsen fra sitt feste bakenfor pupillen og falt helt eller delvis bakover i øyet. Her kunne linsen ligge uten at den lagde noe større problemer.
(Klikk på bildet for å få det større) Utøvelse av stærstikk. En person holder mens bartskjæreren gjorde stikket.Kunne dette enkle inngrepet gå galt? Selvfølgelig kunne det det. Stærstikkeren kunne stikke hull på linsen, eller den kunne sprekke. Dette kunne føre til en kraftig betennelsesreaksjon med etterfølgende grønn stær. Eller pasienten kunne få en bakteriell infeksjon som også førte til tap av synet. Man får huske på at dette skjedde lenge før Semmelweiss oppdaget nytten av desinfeksjon ca. 1849. (begge bilder fra boken: Øyelegekunstens historie i Norge, av Otto Johansen)

KILDER:

  • Otto Johansen: Øyelegekunstens historie i Norge, Universitetsforlaget Oslo 1978 (gjengitt med tillatelse).

Stær-stikking
No items found.
No items found.