Fako og Healon - state of the art today

Fakoemulsifikasjon - et betydelig fremskritt:

Et annet problem ved grå stær operasjonene i tidligere tider var at det måtte lages store snitt i øyet for å få ut den gamle linsen.

En  pioner som her skal nevnes her heter Charles Kelman. Inspirert av tannlegenes ultralydinstrumenter la han grunnen for den såkalte fakoemulsifikasjon (phakos = linse, emulsifikasjon = oppløsning eller knusning). Denne metoden ble introdusert i 1967. Kelman eksperimenterte med ultralydprobe som vibrerte inne i øyet og knuste linsekjernen slik at den kunne suges ut gjennom mye mindre snitt. Til å begynne med forårsaket ultralydsonden betydelige skader på strukturene inne i øyet, men Kelman ga ikke opp og fikk etterhvert bedre resultater. Senere er denne metoden blitt ytterligere videreutviklet og er den metoden som  rutinemessig brukes i hele verden i dag.

Avslutningsvis vil jeg nevne 2 betydelige bidrag til som har gjort moderne grå stær kirurgi så skånsom og forutsigbar som den er i dag.

Oppfinnelsen av Healon

Dette er et såkalt viskoelastisk stoff som er viskøst (seigt) og gjennomsiktig. Fordelen med dette er at man ved å sprøyte dette inn i øyet kan stabilisere og beskytte skjøre strukturer inne i øyet. Dette ble primært introdusert  av Pharmacia - et svensk selskap - i ca 1984. Healon inneholder hyaluronsyre, et stoff som til å begynne med ble utvunnet av hane-kammer. Dette gjorde straks grå stær kirurgien mer kontrollert og la grunnen for senere fremskritt.

Capsulorhexis

Det siste punkt jeg her vil nevne er den såkalte capsulorhexis (capsula = hinne som omgir den naturlige linsen og rhexis = rive). Man river med pinsett eller kanyle et sirkulært hull i fremre del av linsekapselen. Metoden ble utviklet av øyelegene Gimbel og Neuhann ca. 1990. Fordelen med dette er at når man river et sirkulært hull i en hinne, vil dette ha en mye større styrke enn om det er et hakk et sted. Prøv selv- finn et cellofanpapir og riv et sirkulært hull. Når hullet først er laget tåler det betydelig stress før det revner. Hvis det derimot er en liten rift i den sirkuære åpning bil den staks revne hvis den blir utsatt for stress. Når rhexis er utført og innholdet i linsen fjernet vil den uthulte kapselen være det ideelle sted å plassere den nye linsen i. Mestringen av teknikken med capsulorhexis er svennestykket i utdannelsen av en moderne grå stær kirurg.

Følgende nettsteder er også brukt som kilder:

Fako og Healon - state of the art today
No items found.
No items found.