Operasjon av tunge øyelokk - dermatochalaze - eller blefarochalaze

Dette er en svært vanlig tilstand og den hyppigste øyelokksoperasjonen hos oss.  Dette kan forekomme på øvre  og / eller på nedre øyelokk samtidig

Årsaken til at man får løs hud er ikke bare at huden  på øyelokkene mister sin elastisitet og utvider seg (det er dette som gir rynker i huden generelt) - men også at pannehuden utvider seg og øyebrynene synker nedover. All løs hud vil selvfølgelig samle seg over øynene som en hudfold  - selv om problemet ofte sitter lengre oppe.

Når det gjelder løs hud på nedre øyelokk er dette alltid en kosmetisk operasjon.

I bildet nedenfor har pasienten gjennomgått operasjon på både øvre og nedre øyelokk i tillegg til oppstrammende laserbehandling av ansiktshuden (utførers ikke hos oss)

(Klikk på bildet for å få det større) Under forundersøkelsen vil kirurgen bedømme hva som er årsaken til at den løse huden er blitt et problem. I de tilfellene der øyebrynene har sunket ned i betydelig grad vil det være mer "fysiologisk" å løfte øyebrynene eller eventuelt å foreta et panneløft.

Ulempen med å løfte øyebrynene er at det gir arr som er lett synlige over øyebrynene - selv om arrene etterhvert vil blekne og bli nesten usynlige  - ihvertfall hos de som har synlig hårvekst i øyebrynene. Effekten av "brow lift" er ofte begrenset. Panneløft gir kraftigere effekt og usynlige arr - ihvertfall hos de som har hårvekst og ikke "høyt  hårfeste". For å få foretatt panneløft må du til en plastisk kirurg  (inngrepet foretas ikke hos oss).

Under operasjonen vil vi måle ut hvor mye hud vi kan fjerne fordi det  selvfølgelig er  viktig at pasienten kan lukke øynene etterpå.  Min erfaring er at det er svært sjelden med lukkeproblemer  etter første gangs operasjon - huden er som regel svært elastisk og utvider seg når den blir satt på strekk. De tilfellene der man ser at pasientene får et stivt utseende - med vansker med å lukke øynene - har pasienten som regel gjennomgått flere inngrep, gjerne både panneløft og fjernelse av løs hud , kanskje flere ganger.

Utført på de riktige indikasjonene der man ser det er overflødig hud er dette en meget takknemlig operasjon  - med gode resultater og svært fornøyde pasienter.

For noen år siden åpnet trygdesystemet for å betale for denne operasjonen hos de der det var "medisinsk indikasjon" - men fra og med 1.juli 2014 er dette blitt strammet inn slik at det kun er de der det kan påvises at øyelokkene skygger for synet   som får dette dekket.

Merk at det alltid er nødvendig med en forundersøkelse først - der pasienten blir undersøkt  - årsaken til problemet klarlagt - og det blir gitt informasjon om inngrepet og tiden etterpå.

Hos de pasientene som ikke tilfredsstiller trygdekassens krav  - kan dette utføres som en privat operasjon . Pga vår avtale med Oslo Kommune / Helse Sør Øst kan vi dessverre ikke lenger utføre private operasjoner. Pasienten må selv kontakte en privat klinikk for å få dette utført.

Operasjon av tunge øyelokk - dermatochalaze - eller blefarochalaze
No items found.
No items found.