Tette tårekanaler - tåreflod

Tette tårekanaler hos barn

Hos små barn skyldes ensidig (oftest) rennende øye og gjentagne infeksjoner av og til at tårekanalen  som forbinder tåresekken med nesen ikke er fullstendig utviklet ved fødselen. Det kan ta opp til 1-2 år før den siste tynne hinnen brister  og først etter dette vil  tårekanalen begynne å fungere normalt. Inntil denne alder vil man prøve å behandle tilstanden konservativt med hyppig rensing av øyevippene med desinfiserende væske evt. kokt vann 2-3 ganger daglig  - samt tåresekkmassasje. Rensing av øyevippene fører til at man fjerner klumper med puss og slim i øyevippene og omgivelsene forøvrig. Tåresekkmassasje betyr at man legger et vedvarende press med en finger  ca 1-2 cm nedenfor neseroten inn mot øyet. Presset bør vedvare i minst 30 sekunder. Man kan med dette oppnå at tåresekken tømmes for slim og bakterier.

(Klikk på bildet for å få det større) Når tåresekken er tom vil det bli mye mindre problemer med infeksjoner.  Antibiotikadrypping vil bare gi en midlertidig bedring dersom tilstanden ikke behandles aktivt som angitt over. Årsaken er at det etter få uker kommer oppvekst med antibiotikaresistente bakterier der behandling med antibiotika ikke har noen hensikt. Og når man fjerner slim og debris  vil bakteriene ha mindre næring for sin vekst - selv resistente bakterier kan på denne måten kontrolleres.
(Klikk på bildet for å få det større) På denne måten kan man ofte holde tilstanden tilstrekkelig i sjakk til at kanalisering av tårekanalen foregår som normalt. Om barnet er blitt 1,5-2 år og det fortsatt er problem med tett tårekanal - bør dette behandles  kirurgisk. Dette må foretas på avdeling der det er kapasitet for behandling i narkose. Man vil under denne lille operasjonen føre en sonde ned i tårekanalen og perforere den tynne hinnen. Dette er i prinsippet en rask og enkel operasjon - men foretas ikke før man har latt den naturlige utvikling forsøke å løse problemet.

Tette tårekanaler hos voksne

Tårerenning hos voksne har som regel andre årsaker.

Vi skiller mellom de tilfeller der tårene kun renner ute , og der de også renner innendørs.

(Klikk på bildet for å få det større) Dersom tårene kun renner ute er årsaken som regel ikke tette tårekanaler - men at tåreproduksjonen under slike forhold stimuleres - slik at det produseres for mye tårer til at tårekanalene greier å drenere dette  på normal måte. I kaldt vær vil tåreproduksjonen være ekstra stor - fordi tårene er en slags frostvæske som skal beskytte øyet. Problemet er oftest ekstra stort om morgenen - årsaken til dette kan være at det tar noen timer før muskulaturen i øyelokket fungerer helt normalt. Om sommeren vil problemet ofte bli borte.

I slike tilfeller må man skille mellom de som har irriterte slimhinner som årsak til problemet  - og de som ikke har det. I førstnevnte tilfelle kan man prøve behandling med blodåresammentrekkende øyedråper (Spersallerg) eller kortisondråper i en kort periode. Dessverre har de færreste glede av behandling med øyedråper.

Det man alltid kan gjøre er å beskytte øynene mot trekk og kald vind med svake solbriller. Dette vil som regel hjelpe endel. Slalombriller vil hjelpe mer - men de færreste vil gå rundt med dette hele tiden.

Dersom tårene også renner inne er det mer sannsynlig at problemet kan skyldes tett tårekanal. Tett tårekanal i slike tilfeller kan skyldes at en øyekatarr  (kanskje som følge av en kraftig forkjølelse ) som har gitt arrforandringer  i den tynne tårekanalen. Problemet kan også sitte i tåresekken eller i minikanalene mellom øyet og tåresekken. I andre tilfeller kan det skyldes ektropion  - at tårekanalen ikke har kontakt med tårevæsken- eller entropion  (se egen artikkel om dette).

Ved undersøkelse hos øyelegen her vil vi sjekke om øyelokksanatomien er normal (at det ikke er ektropion eller entropion) og at øyelokkene er stramme nok til at det ikke samles for mye væske bak dem.  Øyelegen vil også skylle gjennom tårekanalen - dette er det definitive beviset på at det faktisk er passasje til nesen. I enkelte tilfeller kan årsaken være at tårene som produseres er for dårlige, eller at øynene er tørre. Om man ikke finner annen årsak kan det være verdt å prøve noen uker med kunstig tårevæske for å se om dette hjelper.

I de tilfeller der tårekanalen er tett vil vi oftest henvise til sondering av tårekanalen på spesialavdeling. Man kan også prøve kortvarige kurer med antibiotika eller cortisonpreparater og se om problemet løses.

Dersom man med behandling oppnår at tårene ikke lenger renner innendørs  - men bare utendørs -  må vi si at behandlingen har vært så vellykket som det er realistisk å forvente.

Tette tårekanaler - tåreflod
No items found.
No items found.