Ptose (hengende øyelokk)

Til forskjell fra blefarochalase - løs hud på øyelokk - sitter årsaken her ikke i huden som henger over øyelokkskanten - men at muskulaturen inne i øyelokket er svekket. Dette kan selvfølgelig forekomme sammen med hudoverskudd på øyelokket (se egen artikkel), og dette  er en  tilstand som må angripes på en annen måte.

I uttalte tilfeller kan man observere slike pasienter på gata ved at de legger hodet bakover slik at man kan se gjennom den lille øyespalten som tross alt er der.

Den vanligste formen er imidlertid en tilstand som kan komme med alder, som skyldes at senen som løfter øyelokket undergår en degenerasjon slik at den tøyes ut. Selv om muskelen som sitter over og bak øyet trekker seg sammen - blir ikke kraften overført til øyelokkskanten - pasienten greier da ikke å løfte øyelokket. I uttalte tilfeller vil øyelokkskanten dekke pupillen, helt eller delvis.

(Klikk på bildet for å få det større) Det vi gjør med operasjonen er å trekke sammen senen som er tøyd ut med suturer, slik at denne blir forkortet (levator-duplikasjon). Dette er en takknemlig operasjon ved denne tilstanden. Det kan være vanskelig å dosere sammentrekningen nøyaktig , slik at øyelokkene dekker like mye av øyet på hver side - men pasienten blir som regel svært fornøyd med å kunne se. Når øyelokket ikke kan løftes så lys kommer inn gjennom pupillen blir synet selvfølgelig dårlig.

Etter en ptose-operasjon er det en viss risiko for at pasienten ikke greier å lukke øyet ordentlig  - men dette problemet lar seg som regel løse med uttøyninger av senedraget i ukene etter operasjonen.

En spesiell form av dette forekommer hos barn eller hos pasienter med sjeldne muskelsykdommer (dystrofia myotonica er den hyppigste)  og skyldes da manglende utvikling eller funksjon  av muskelen som løfter øyelokket. Dette må opereres på spesialavdeling. Det man da  oftest gjør er å legge inn en tråd som gjør at pasienten  mer effektivt kan bruke pannemuskulaturen til å løfte øyelokket.  

Dobbeltsidig ptose - som kan være variabel - er også et symptom på visse nevrologiske sykdommer, den mest kjente her heter myastenia gravis , oversatt til norsk "alvorlig muskelsvakhet". Ca. 700 personer i Norge har denne tilstanden ( Kilde: Wikipedia). Dette er en immunologisk betinget sykdom som skyldes at et kjemisk stoff ikke frigjøres fra nerve-muskelovergangen (acetylcholin). Behandlingen består av medikamenter som hemmer nedbrytningen av acetylcholin, og i mange tilfeller også immunhemmende medikamenter.

Ptose (hengende øyelokk)
No items found.
No items found.